Wizyty domowe

Wizyty domowe w domu pacjenta odbywają się w przypadkach uzasadnionych, w czasie godzin przeznaczonych na wizyty domowe, po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty z lekarzem rodzinnym.

W przypadku nagłych zachorowań, jeżeli stan pacjenta nie pozwala na dotarcie do lekarza rodzinnego, pacjent ma prawo wezwać pogotowie ratunkowe.

Wizyty domowe przyjmowane są do godz. 10:00

Nr pogotowia ratunkowego 999”

Nr alarmowy z tel. komórkowych „112”