Cennik usług komercyjnych

Porada lekarska

 

Wizyta domowa

 

Iniekcje podskórne / domięśniowe

 

Iniekcje dożylne

 

Opatrunek i toaleta rany

 

Zaopatrzenie rany

 

Badanie EKG

 

Zaświadczenie wydane na życzenie pacjenta

 

Strona kopii dokumentacji medycznej

 

Strona odpisu lub wyciągu dokumentacji medycznej