Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Poza godzinami pracy przychodni POZ przy pogorszeniu stanu zdrowia lub nagłym zachorowaniu pacjent korzysta z pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w dowolnym punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej stacjonarnej, a w uzasadnionych medycznie przypadkach z pomocy wyjazdowej do domu.


Najbliższe punkty:

NOCNA POMOC LEKARSKA (NPL)

poniedziałek - piątek 18.00 - 07.00

dni wolne i święta - całą dobę

Przychodnia Specjalistyczna

ul. Batorego 44

Tel. (22) 778 12 00