Informacje o przychodni

W Przychodni CENTRUM świadczymy usługi medyczne z zakresu

Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Świadczenia realizowane są w oparciu o:

  • gabinet lekarza rodzinnego

  • gabinet lekarza pediatry

  • gabinet pielęgniarki środowiskowej

  • gabinet położnej środowiskowej

  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy

  • punkt szczepień

Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zakresie poradni:

  • Laryngologicznej
  • Okulistycznej
  • Ginekologiczno-położnicznej

Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej