Programy profilaktyczne

Profilaktyka 40 Plus

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Jeśli masz 35, 40, 45, 50 lub 55 lat i złożyłeś/aś deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w naszej poradni zadzwoń bądź przyjdź osobiście, odebrać skierowanie na badania laboratoryjne i umówić się na wizytę u lekarza. Pielęgniarka w rejestracji sprawdzi czy  nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia oraz czy w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystałeś/aś ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:

nadciśnienie tętnicze krwi (wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg),

podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu,

palenie tytoniu,

niska aktywność ruchowa,

nadwaga i otyłość,

upośledzona tolerancja glukozy,

wzrost stężenia fibrynogenu,

wzrost stężenia kwasu moczowego,

nadmierny stres,

nieracjonalne odżywianie,

płeć męska,

obciążenia genetyczne.

Jeśli nie wystąpiły powyższe czynniki zostaniesz zakwalifikowany/a do Program profilaktyki chorób układu krążenia

Program profilaktyki gruźlicy

Program realizowany jest przez pielęgniarkę POZ

Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:

miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą;

mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

W naszej jednostce wykonywane są badania cytologiczne dla pacjentek, które dokonały wyboru położnej poz w ramach umowy NFZ. Materiał pobierany jest przez naszą położną a następnie przesyłany do diagnostyki.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;

obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.