Zapewniamy

  • Profesjonalną opiekę medyczną doświadczonego personelu nad pacjentami od „noworodka do seniora”
  • Specjalistów medycyny rodzinnej i pediatrii codziennie od poniedziałku do piątku
  • Czas wizyty dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta
  • Wydłużony czas pracy przychodni w okresie zwiększonej zachorowalności
  • Rejestracja pacjentów na konkretny dzień i godzinę (osobiście, telefonicznie, przez osoby trzecie lub drogą elektroniczną)

AktualnościWitamy w naszej przychodni


CENTRUM –  to placówka, która realizuje świadczenia  z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.