Zakres usług

Jako przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) świadczymy bezpłatne usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jak również usługi płatne nie objęte tą umową.

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dla zadeklarowanych pacjentów świadczymy bezpłatnie usługi medyczne takie jak:

 • opieka medyczna lekarza rodzinnego i pediatry (codziennie)
 • opieka pielęgniarki i położnej (codziennie)
 • badania laboratoryjne
 • skierowania na badania obrazowe USG, RTG, gastroskopię i kolonoskopię
 • badania EKG
 • wizyty domowe lekarza i pielęgniarki
 • domowa opieka położnej nad kobietą ciężarną oraz kobietą w połogu
 • domowa opieka położnej nad noworodkiem (patronaż)
 • szczepienia ochronne wg Programu Szczepień Ochronnych dzieci i dorosłych
 • bilanse zdrowia dzieci
 • programy profilaktyczne

Ponadto poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia odpłatnie realizujemy:

 • duży wybór badań laboratoryjnych
 • badania, porady, wizyty lekarskie, pielęgniarskie i położnej
 • szczepienia ochronne zalecane dzieci i dorosłych